چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید
زیست تجهیز آزما / درباره ما / نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

زیست تجهیز آزما ( وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و مواد شیمیایی )

بخش ها و مسئولین :

مدیر عامل : فرزاد سلطانمرادی 

نایب رئیس هیئت مدیره : پریسای سرخ دینی

بخش بازرگانی

مدیر : پریسای سرخ دینی

بخش فروش

مدیر : زهرا جلالی فراهانی

کارشناس : معصومه نصیری

ناظر مالی

ناظر حسابداری : آقای امرالهی

بخش حسابداری

سعیده احمدی

 بخش خدمات پس از فروش

وحید لشکری

اپراتور

فرزانه خوئینی

تحصیلدار

حسین ماهرویان

مشاورین

امیر کیانی