سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
سبد خرید

CO / CO2 متر

CO2 متر دیواری

280

اندازه گیری دی اکسید کربن و دما و رطوبت, قابلیت فرمان به آلارم یا فن خارجی
با دقت ±30 PPM
دما: -10~60 Ċ
رطوبت: 0~100 %
دی اکسید کربن: 0-9999 PPM
CO2 متر پرتابل

279

ندازه گیری دی اکسید کربن و دما و رطوبت
با دقت ±30 PPM
دما: -10~60 Ċ
رطوبت: 0~100 %
دی اکسید کربن: 0-9999 PPM
CO متر

278

اندازه گیری منواکسید کربن
رنج منو اکسید کربن : 0-999 PPM
با قابلیت کالیبراسیون دستی آسان در نقطه 0 یا 500 PPM