جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید
زیست تجهیز آزما / درباره ما / مشتریان شرکت

مشتریان شرکت

 • دانشگاهها
  • دانشگاه تهران
   1. دانشکده شیمی
   2. دانشکده کشاورزی
   3. دانشکده زیست شناسی
   4. دانشکده فناوریهای زیستی
   5. پردیس داروسازی
   6. دانشکده منابع طبیعی
  • دانشگاه شهید بهشتی
   1. دانشگاه داروسازی
   2. دانشکده فناوریهای نوین
  • دانشگاه تربیت مدرس
  • دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • دانشگاه جندی شاپور دزفول
  • دانشگاه علوم و تحقیقات
  • دانشگاه ارومیه
  • دانشگاه زابل
  • دانشگاه آزاد ورامین
  • منابع طبیعی ساری
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشگاه سهند تبریز
  • دانشگاه فردوسی مشهد
  • دانشگاه آزاد بندرعباس
  • دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • دانشگاه شهرکرد
  • دانشگاه رازی کرمانشاه
 • پژوهشگاهها
  1. پژوهشگاه پلیمر
  2. پژوهشگاه مواد و انرژی
  3. پژوهشگاه حفاظت و مرمت
  4. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
  5. پژوهشگاه رویان
  6. پژوهشگاه انرژی اتمی کرج

 

 

 • پتروشیمی
  1. پتروشیمی شیمی بافت
  2. پتروشیمی زاگرس
  3. پتروشیمی قائد بصیر
  4. پتروشیمی فارابی
  5. پتروشیمی رازی
  6. پتروشیمی غدیر
  7. پتروشیمی بندر امام
  8. پتروشیمی اراک
  9. پتروشیمی کارون
 • صنایع غذایی
  1. دامداران
  2. پاکبان
  3. آماده لذیذ
  4. اروم آدا
  5. گلنوش سبز کرمان
  6. خوشگوار زاگرس
  7. خوش نوش همدان
  8. زمزم
  9. کاله
  10. صفا نوش غرب
  11. سپاهان دانه