جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید

تاریخچه

شرکت زیست تجهیز آزما در سال 1374 بصورت مجموعه ای کوچک ولی علمی شروع به فعالیت نمود . درسال 1379 با تشکیل هیئت مدیره قوی ، اهداف فعالیت خود را بیش از پیش متمرکز کرده و باافزودن بخش های خدمات پس از فروش و بازرگانی به سایر بخش ها زیر ساخت های لازم راجهت اخذ نمایندگی تجهیزات از کمپانیهای مطرح فراهم نمود . تا اینکه در سال 1383 با اخذاولین نمایندگی قدم در راهی گذارد که تاکنون با کمک پروردگار و همت همکارانمان و البته در کنار رضایتمندی مشتریان ، 10 نمایندگی برتر جهان را یدک می کشد.

 

شرکت زیست تجهیز آزما وارد کننده وسایل آزمایشگاهی با نمایندگیهای :

 AZ ، Finetech ، Labinco ، Soltec ، Hahn Shin ، Lamotte ، Radwag  ، AXIS ، Huixia ، Farmcomp