جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید

CO2 متر

CO2 متر دیواری

280

اندازه گیری دی اکسید کربن و دما و رطوبت, قابلیت فرمان به آلارم یا فن خارجی
با دقت ±30 PPM
دما: -10~60 Ċ
رطوبت: 0~100 %
دی اکسید کربن: 0-9999 PPM
CO2 متر پرتابل

279

ندازه گیری دی اکسید کربن و دما و رطوبت
با دقت ±30 PPM
دما: -10~60 Ċ
رطوبت: 0~100 %
دی اکسید کربن: 0-9999 PPM