جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید

CO متر

CO متر

278

اندازه گیری منواکسید کربن
رنج منو اکسید کربن : 0-999 PPM
با قابلیت کالیبراسیون دستی آسان در نقطه 0 یا 500 PPM