چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید

کنداکتیویمتر

کنداکتیویمتر رومیزی

209

اندازه گیری:cond،temp
با دقت ​0.05± و نمایش همزمان condو temp
رنج cond: 0~19.99¸0~199.9¸0~1999 µs/cm
0~19.99¸0~199.9 ms/cm
کنداکتیویمتر پرتابل

208

مدل 8301 ( EC / دما )
مدل 8306 ( EC / TDS / Salt / دما )
اندازه گیری ECو دما با دقت 0.01
EC : 0-2000 µs ,2-200 ms
کنداکتیویمتر قلمی

207

مدل : 8351 ( EC / دما )
مدل : 8361 ( EC / TDS / دما )