چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید

اکسیژن متر

اکسیژن متر

253

قابلیت اندازه گیری اکسیژن محلول و دما با دقت 0.1
نمایش همزمان پارامترها به همراه تاریخ
امکان تصحیح فشار و میزان شوری روی دستگاه