چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید

نشت یاب گاز

نشت یاب گاز

282

قابل استفاده جهت گازهای کولر-گاز شهری و کپسول
اندازه گیری گاز متان:40-640 PPM
اندازه گیری گازپروپان:40-640 PPM