چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید

مولتی متر رومیزی

مولتی متر رومیزی

251

اندازه گیری: PH،MV، SALT¸TDS¸COND¸ORP¸TEMP
با دقت 0.01 و نمایش همزمان PHو دما
اتو کالیبره در 5 نقطه 1.68-12.45/4-7-10
دارای 99 حافظه با زمان و تاریخ-ثبت MIN،MAX