دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
سبد خرید

ترمومتر

ترمومتر مدل 8895

260

اندازه گیری دما با دقت 0.1
غیر تماسی AUTO OFF
دما: -40-816 Ċ
برد اندازه گیری: 12 متر
ترمومتر مدل 8889

259

اندازه گیری دما با دقت 0.1
غیر تماسی AUTO OFF
دما: -40-500 Ċ
برد اندازه گیری: 10 متر
ترمومتر مدل 8868

258

اندازه گیری دما با دقت 0.1
غیر تماسی AUTO OFF
دما: -20-420 Ċ
برد اندازه گیری: 8 متر
ترمومتر مدل 8851

257

اندازه گیری دما با دقت 0.1Ċ
قابلیت اتصال به سنسور دمایی تیپ j,t,K
ترمومتر مدل 8803

256

اندازه گیری دما با دقت 0.1Ċ
قابلیت اتصال به سنسور دمایی تیپ K
ترمومتر مدل8801

255

اندازه گیری دما با دقت 0.1 Ċ
قابلیت اتصال به سنسور دمایی تیپ K
امکان HOLD روی بالاترین نقطه دما