دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
سبد خرید

رفرکتومتر چشمی

رفرکتومتر چشمی عسل

513

اندازه گیری BRIX BAUME,WATER
دقت:0.2
رفرکتومتر کلینیکال

512

اندازه گیری وزن مخصوص ادرار با دقت 0.002
و اندازه گیری پروتئین سرم
رنج اندازه گیری وزن مخصوص 1000-1040SG
رنج اندازه گیری پروتئین سرم 0-12G /DL
رفرکتومتر چشمی 32-0

511

اندازه گیری BRIX با اصلاح دما
دقت:0.2, دارای ATC
رنج اندازه گیری 0-32
رفرکتومتر چشمی 90-0

510

اندازه گیری BRIX تک ستونی با دقت 0.5
رنج اندازه گیری 0-90